As Marías

Dirección
San Clemente, 32 15705 Santiago de Compostela
Horario:
Lunes:
8:00 a 24:00
Martes:
8:00 a 24:00
Miércoles:
8:00 a 24:00
Jueves:
8:00 a 24:00
Viernes:
8:00 a 24:00
Sábado:
8:00 a 24:00
Domingo:
8:00 a 24:00

Neste local pode tomar un café ou un prato quente calquera persoa que pola súa situación económica non o poda pagar. A nosa clientela está a colaborar para que esto sexa posible coas súas doazóns.